تبلیغات
SCIENCE ARTICLES 

SCIENCE ARTICLES - سفر در زمان
سفر در زمان

  • نویسنده: سهیل خیرپرست
  • تاریخ:یکشنبه 1390/07/24
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]
سفر در زمان


سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان"

سفر در زمان


سفر در زمان چطور انجام می شود؟

یکی از جالب ترین افکار بشر ،ایده جا به جایی در بعد زمان است. البته اگر از یک بعد دیگر به قضیه نگاه کنیم همه ما مسافر زمان هستیم. همین الان که شما این را می خوانید، زمان در حول و حوش و به پیش می رود و آینده به حال و حال به گذشته تبدیل می شود.نشانه اش هم رشد موجودات است . ما بزرگ می شویم و می میریم پس زمان در جریان است.

آلبرت اینشتین با ارائه ی نظریه ی نسبیت خاص نشان داد که این کار از نظر تئوری شدنی است.بر طبق این نظریه اگر شیئی به سرعت نور نزدیک شود گذشت زمان  برایش آهسته تر صورت می گیرد بنابر این اگر بشود با سرعت بیش از سرعت نور حرکت کرد،زمان به عقب برگردد.مانع اصلی این است که اگر جسمی به سرعت نور نزدیک شود جرم نسبی آن به بی نهایت میل می کند لذا نمی شود سرعتی بیش از سرعت نور پیدا کرد اما شاید یک روز این مشکل هم حل شود.بر خلاف نویسنده ها و خیال پردازان که فکر می کنند سفر در زمان باید با یک ماشین انجام شود،دانشمندان بر این عقیده هستند که این کار به کمک یک پدیده ی طبیعی صورت می گیرد در این خصوص 3 پدیده مد نظر است:

1- سیاه چاله های دوار 2- کرم چاله ها 3- ریسمان های کیهانی

سیاه چاله ها:

اگر یک ستاره چند برابر خورشید باشد و همه ی سوختش را بسوزاند ،از آن جا که یک نیروی جاذبه ی قوی دارد لذا جرم خودش در خودش فشرده می شود و یک حفره ی سیاه رنگ مثل یک قیف درست می کند که نیروی جاذبه ی فوق العاده زیادی دارد طوری که حتی نور هم نمی تواند از آن فرار کند.

اما این حفره ها بر 2 نوع هستند یک نوعشان نمی چرخند لذا انتهای قیف یک نقطه است.در آن جا هر جسمی که به حفره مکش شده باشد نابود می شود. اما یک نوع دیگر سیاه چاله نوعی است که در حال دوران است برای همین ته قیف یک

قاعده دارد که به شکل حلقه می باشد

کرم چاله:

یک سکوی دیگر گذراز زمان است که می تواند در عرض چند ساعت ما را چندین سال نوری جا به جا کند . فرض کنید دو نفر دو طرف یک ملا فه را گرفته اند و می کشند.اگر یک توپ تنیس بر روی ملافه قرار دهیم یک انحنا در سطح ملافه به سمت توپ ایجاد می شود.

تونل زمان :واقعیت یا خیال ؟

حالا این ها را گفتیم ولی چند اشکال در این کار است . اول اینکه اصلا نفس تئوری سفر در زمان یک پارادوکس است.پارادوکس یعنی چیزی که نقص کننده (نقیض) خودش در درونش است . یک مثال:اگه خدامی تواند هر کاری را انجام دهد پس آیا می تواند سنگی درست کند که خودش هم نتواند تکانش دهد ؟این یک پارا دوکس است چون اگر بگوییم آری پس آن وقت با اینکه خدا هر کاری انجام دهد متناقض است واگر بگوییم نه باز هم همان می شودیعنی خدا نمی تواند هر کاری را انجام دهد یک مثال دیگر این است که اگر من در زمان به عقب بر گردم به تاریخی که هنوز به دنیا نیامده بودم پس چطور می توانم آنجا باشم . یا مثلا اگر برگردم و پدر بزرگ خودم را بکشم پس من چطوربه وجود آمده ام ؟

یک راه حلی که برای این مشکل پیدا شده ،نظریه جهان های موازی است.طبق این نظریه امکان دارد چندین جهان وجود داشته باشد که مشابه جهان ماست اما ترتیب وقایع در آنها فرق می کند . پس وقتی به عقب برمی گردیم در یک جهان دیگر وجود داریم نه در جهانی که در آن هستیم .طبق این نظریه  بی نهایت جهان موازی وجود دارد وما هر دستکاری که در گذشته انجام بدهیم یک جهان جدید پدید می آید !

 

 
اخرین مطالب