تبلیغات
SCIENCE ARTICLES 

SCIENCE ARTICLES - ابر رسانا
ابر رسانا

  • نویسنده: سهیل خیرپرست
  • تاریخ:جمعه 1390/07/29
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]

ابررسانا


سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

ابررسانا

ابررسانا ها ، برخی از فلزها ، آلیاژها یا تركیبهای فلزها هستند كه در دماهای پایین نزدیك به صفر مطلق ،مقاوت الكتریكی و نفوذپذیری مغناطیسی خود را از دست میدهند و رسانایی الكتریكی آنها بینهایت زیاد میشود ، محدوده دمایی به ماهیت ماده بستگی دارده ، كه از حدود 0.5 تا 18 درجه كلوین است ، خاصیت ابر رسانایی در فلزات قلیایی، فلزهای نجیب و مواد فرو مغناطیس مشاهد نشده است ، بلكه به طور عمده در عنصرهایی كه اتم آنها 3، 5 یا 7 الكترون در لایه ظرفیت خود دارد و مقاومت الكتریكی آنها در دمای معمولی زیاد است بوجود می آید.

پدیده ابر رسانایی از همان آغاز كشف ، توجه دانشمندان را بخود جلب كرده بود ، اونز اولین كسی بود كه هلیم را مایع كرد و نخستین بار خواص ابر رسانایی مواد را در چنین دماهای پایینی اندازه گرفت و معلوم داشت كه مقاومت الكتریكی جیوه در دمای 4.2 درجه كلوین به شدت محو میشود ، در طول 75 سال اخیر ، فلزات و آلیاژهای دیگر هم به فهرست ابررسانا ها افزوده شدند . ابر رسانایی در دماهای بالا هم امكان پذیر است ، كوپرات با فرمول شیمیایی YBr2 Cu3O6.9 كه در دمای 93 درجه كلوین خواص ابر رسانایی را نشان میدهد. در سال های پایانی دهه 1950 سه فیزیكدان - به نام های دكتر جان باردین، دكتر لئون كوپر و دكتر جان شرایفر - سازوكارهای فیزیكی را كه به ابررسانایی منجر می شوند، درك كردند. كار آنها به افتخار این سه دانشمند، تئوری S.C.Bنام گرفت (آنها جایزه نوبل فیزیك در سال 1972 را از آن خود كردند.)در اواخر سالهای 1980 ابر رساناها در دماهای بالا نیز کشف شد.

كاربردها
ابر رساناهای دمای پایین امروزه در ساخت آهنرباهای ویژه طیف سنجهای رزونانس مغناطیسی هسته ، رزونانس مغناطیسی برای مقاصد تشخیص طبی ، شتاب دهنده ذره ها ، ترنهای سریع مغناطیسی و انواع ابزارهای رسانایی الكترونیكی بكار میرود از دیگر كاربردهای انها می توان به دستگاه های عكس برداری تشدید مغناطیسی هسته و قطارهای جدیدی كه توسط نیروهای مغناطیسی در هوا معلق هستند و با سرعت 400 كیلومتر بر ساعت حركت می كنند، اشاره كرد. . اما برای اینكه ابررساناهای دمای بالا در كاربردهای میدان مغناطیسی در دمای بالا رقابت كنند ، هنوز زمان لازم دارد ، این بعلت دشواری در تولید انبوه و با كیفیت بالاست . اگر چه در حال حاضر ، بازار ابررساناهای دمای بالا رونق كمی دارد ، گمان میرود كه در خلال دو دهه آینده كاربر د آن فراگیر و پررونق شود .

نكته: ابرمایعات نیز در درجه حرارت بسیار پایین، یعنی تنها کمی بالاتر از صفر مطلق، فعالیت می کنند و هیچ نوع اصطکاکی نشان نمی دهند به طوری که اگر به گردش درآیند متوقف نخواهند شد

 
اخرین مطالب