تبلیغات
SCIENCE ARTICLES 

SCIENCE ARTICLES - معما شماره 1
معما شماره 1

  • نویسنده: سهیل خیرپرست
  • تاریخ:چهارشنبه 1390/08/11
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]

معمای شماره یک:

 
نفر آدم با هوش در یک سالن زندانی هستند.100
 
حداقل یک نفر و حداکثر همه آنها دارای یک خال بر روی صورتشان هستند
هیچ کدام از این افراد نمی دانند که آیا خود دارای خال هستند یا نه؟؟؟
 
به آنها گفته شده که به ازای هر آدم خال دار یک شبانه روز ( نه کمتر و نه بیشتر) مهلت دارند که آدم های خال دار از سالن بیرون بیایند..
.
این افراد نمی توانند هیچ ارتباطی با افراد دیگر موجود در سالن برقرار کنند
تنها ارتباط موجود دیدن صورت افراد دیگر است.
 
به هیچ امکانی هم دسترسی ندارند که صورت خود را ببینند
خلاصه پیغام و پیام و آینه و . ممنوع است
 
تعداد افراد خال دار معلوم نیست
سوال :با چه روشی ممکن است که فقط افراد خال دار در پایان مهلت تعیین شده از سالن خارج شوند؟؟؟

 

اگر فکر می کنید جوابتان درست است ان را در قسمت نظرات این پست بیان کنید(ایمیلتان فراموش نشود).
اخرین مطالب